Powertica

Powertica Commodities AG

Powertica Energie a.s.

Powertica Materials a.s.

Notice About the Changes of Company Names
Effective January 9, 2024, Sev.en Commodities AG has officially rebranded to Powertica Commodities AG.
Simultaneously, Sev.en Industry Supply a.s. has undergone a name change to Powertica Energie a.s., effective 10 January 2024.
Sev.en Raw Materials a.s. is now known as Powertica Materials a.s., effective 10 January 2024.
All other identifying information remains consistent.
Please note that we are currently in the process of updating the graphic visual representation of our companies to align with the recent changes.

Upozornění na změny v názvech společností
Od 9. ledna 2024 se obchodní název společnosti Sev.en Commodities AG změnil na Powertica Commodities AG.
Od 10. ledna 2024 se obchodní název společnosti Sev.en Industry Supply a.s. změnil na Powertica Energie a.s.
Od 10. ledna 2024 se obchodní název společnosti Sev.en Raw Materials a.s. změnil na Powertica Materials a.s.
Ostatní identifikační údaje zůstávají stejné.
Nový grafický vizuál naších společností se aktuálně zpracovává. Děkujeme za pochopení.

Bekanntmachung über Änderungen des Firmennamens
Mit Wirkung zum 9. Januar 2024 hat sich die Sev.en Commodities AG offiziell in Powertica Commodities AG umfirmiert.
Gleichzeitig hat die Sev.en Industry Supply a.s. mit Wirkung zum 10. Januar 2024 eine Namensänderung zu Powertica Energie a.s. durchgeführt.
Die Sev.en Raw Materials a.s. wird mit Wirkung zum 10. Januar 2024 zu Powertica Materials a.s. umbenannt.
Alle anderen identifizierenden Informationen bleiben unverändert.
Bitte beachten Sie, dass wir derzeit dabei sind, die grafisch visuelle Repräsentation unserer Unternehmen zu aktualisieren, um diese an die Veränderungen anzupassen.

Privacy policy | Powertica Commodities

Ochrana osobních údajů | Powertica Energie

Ochrana osobních údajů | Powertica materials

Cookie