in


Změna názvu společnosti - nově jsme POWERTICA

3 min

V Praze dne 14. ledna 2024

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si vám oznámit, že s platností od 10. ledna 2024 dochází ke změně názvu naší společnosti z původního Sev.en Industry Supply a.s. na Powertica Energie a.s.

Powertica Energie a.s. je součástí samostatného a silného obchodního uskupení Powertica, zastřešeného společností Powertica Establishment (dříve Enerboos Establishment). Skupinu Powertica tvoří obchodní společnosti, které byly dříve součástí skupiny Sev.en., a jejím konečným beneficientem je i nadále Pavel Tykač.

Reagujeme tak na celoevropský trend odklonu od uhlí a stupňující se nároky zejména v oblasti energetické transformace a snižování emisí skleníkových plynů s cílem napinit závazek dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Zároveň také zohledňujeme preference svých zákazníků a financujících institucí. Proto budujeme silnou obchodní skupinu, která bude naplňovat environmentální standardy mezinárodního trhu a bude špičkou jak v globálním obchodování s komoditami, tak na poli dodávek energie pro velké firemní a institucionální odběratele na lokálních trzích.

Posledním krokem na této cestě je vytvoření nové firemní identity, včetně nového názvu, loga i ostatních vizuálních prvků. Postupně tak dojde k úpinému rebrandingu, včetně úpravy naší prezentace ve veřejném prostoru. O všech těchto krocích vás budeme průběžně informovat.

Změna obchodního názvu společnosti Powertica Energie a.s. nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. Nicméně veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových či změny stávajících smluv, jakož i veškerá další jednání vedená mezi námi budou od uvedeného data vedena pod našim novým názvem.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste počínaje dnešním dnem používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název Powertica Energie a.s.

Rovněž obchodní vztahy ostatních společností skupiny Powertica nejsou změnou názvu nijak dotčeny a zůstanou zachovány. Skupina Powertica i nadále zůstává výhradním obchodním partnerem pro elektřinu vyrobenou ve výrobních zdrojích skupiny Sev.en Česká energie.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na svého obchodního zástupce, případně jinou kontaktní osobu naší společnosti.

Těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem

Martin Ludvik
předseda představenstva a generální ředitel
Powertica Energie a.s.


Další článek

Mohlo by vás zajímat


13 března 2024
3 min
Tisková zpráva

Energii pro železnici bude opět dodávat Powertica, navíc vykoupí ekologickou elektřinu vyrobenou samotnými vlaky

Praha, 13.03.2024 - Společnost Powertica Energie a.s., přední český dodavatel elektřiny pro velkoodběratele, již podruhé v řadě uspěla v aukci komoditní burzy PXE na dodávku trakční elektřiny pro Správu...

Celý článek

17 ledna 2024
2 min
Tisková zpráva

Powertica Energie a.s. oznamuje změnu názvu z původního Sev.en Industry Supply a.s.

Praha 17. ledna 2024 - Powertica Energie a.s., přední společnost v oblasti dodávek energií velkým firemním a institucionálním zákazníkům a člen silného obchodního uskupení Powertica, dnes oznámila změnu...

Celý článek

20 prosince 2023
2 min
Tisková zpráva

Sev.en Industry Supply nově dodá elektřinu České poště, Karlovým Varům i České zemědělské univerzitě

Praha dne 20. 12. 2023 - Sev.en Industry Supply završí svůj obchodní rok akvizicí dalších prestižních klientů. Elektřinu bude dodávat do 28 strategických objektů České pošty i do odběrných míst České...

Celý článek


Napsali o nás